Produktserie: Little Anne QCPR

Little Anne QCPR lämpar sig väl för HLR träning på grundnivå och avancerad nivå. Dock lämpar sig dockan inte för scenarioträning på avancerad nivå utan då bör man istället välja Resusci Anne. Med hjälp av appen QCPR instructor kan du koppla ihop dockan med appen och på så sätt få feedback av hur exakt varje kompression och inblåsning görs med djup och takt. Det går att se både hur djupt man trycker och om man släpper upp tillräckligt. Det går även att se hur långa avbrotten är vid förlyttningar mellan kompressioner och inblåsningar. Det finns även ett tävlingsläge där man på storskärm kan hålla en tävling i att först ta sig i mål. Dockan har en god hållbarhet och det är endast lungorna som behöver bytas ut mellan varje session, Varje del går att byta ut var för sig. För träning med hjärtstartare går det dels att använda den externa adaptern men även en intern adapter (rekommenderas). De bäst lämpade hjärtstartarna att använda vid träning är Philips HS1 då den känner av kretsen (till skillnad från flera andra modeller där instruktören får stå med en fjärrkontroll) eller Philips FR3 med EKG, den skarpa version, tillsammans med ShockLink för att kunna tränade på manuell hantering vid A-HLR.

9 produkter