Bäckengördel - tourniquet för bäckenet

Bäckengördel - tourniquet för bäckenet

Vid trauma mot bäckenet, till exempel vid trafikolyckor, kan man få en bäckenfraktur. Bäckenet är format som en kon och om man får en blödning där så begränsas blödningsmängden normalt av det utrymme som finns där. Om man däremot har en fraktur så riskerar “konens” storlek att öka och man kan på så sätt blöda ut en betydligt större mängd blod. Det är här en bäckengördel kommer in. Det är som en sorts tourniquet för bäckenet. Den komprimerar bäckenet, eller håller det på plats, så att bäckenet inte kan expandera. En bäckenfraktur med blödning kan rymma mellan 4 till 7 liter blod, vilket är ungefär den totala blodvolymen hos en vuxen person.

Till vår bäckengördel

Undersök

Vid trauman ska du alltid som en del i L-ABCDE undersöka bäckenet. Detta är något som man bara rekommenderas att göra en gång. Om det är instabilt så ska man inte fortsätta att undersöka utan direkt applicera en bäckengördel. Om det är stabilt behövs ingen bäckengördel och man behöver inte heller undersöka bäckenet igen.

Applicera bäckengördel

Om bäckenet är instabilt vid undersökning ska en bäckengördel appliceras. Det finns ett flertal olika modeller på marknaden och har man inte en specifik bäckengördel så kan man istället använda ett draglakan. 

  1. Tag bort eventuella mobiler, nycklar eller plånbok
  2. Ta tag i änden på spännet och för in din hand under benen.
  3. Ta tag en person på vardera sida och saxa upp bäckengördel
  4. Trä igenom bäckengördel
  5. Dra i ena ändan och använd bara mothåll för att den inte ska rotera sig
  6. Dra tills det säger klick och fäst därefter den med kardborrefästningen

En persons applicering

https://www.youtube.com/watch?v=aFJgs4N4it8

Två persons applicering

https://www.youtube.com/watch?v=5A7GuEEsP5Q

Draglakan

Om du inte har en bäckengördel kan du använda ett draglakan eller liknande som inte är elastiskt. För upp och det på samma sätt som ovan. Nu ska du istället rotera de båda ändarna runt varandra och göra det till lagom spänningsnivå och sen fästa fast det.

Tilbage til blog