Första hjälpen vid Jakt

Första hjälpen vid Jakt

Vid jakt till skillnad från vid vandring kan helt andra typer av skador uppkomma - både skottskador i form av vådaskott men även skador från rädda djur som både kan stångas och bitas eller rivas. Det gör att man egentligen måste vara förberedd för väldigt många typer av skador. Här går vi igenom vilken typ av första hjälpen utrustning vi rekommenderar.

Tourniquet

Björnar försöker ofta att bita när de attackerar och försöker då bita i en arm eller ett ben. Samtidigt kan djur med horn, så som älgar och vildsvin, skada armar och ben på liknande sätt.

Om ett ben eller en arm skadas allvarligt kan det vara mycket svårt eller näst intill omöjligt att få stopp på blödningen med vanliga förband och man kan snabbt förblöda. Detta gäller speciellt när något av de stora kärlen skadas. Vid den här typen av skada är en tourniquet din absolut bästa vän. Med den stänger man helt enkelt av blodflödet till armen eller benet och på så sätt slutar man att blöda. CAT-7 är vår absolut mest sålda tourniquet tätt följd av SWAT-T.

Hemostasförband

Båda djur och kulor kan orsaka större skador i bröstkorgen, där det annars är svårt att lägga ett traditionellt förband. Här fungerar istället ett hemostasförband väldigt bra. Man packar helt enkelt förbandet i sårhålan där förbandet i sig gör att blodet koagulerar och man får på så sått en propp i vägen för blödningen.

Dekompressionsnål

Om lungan blir skadad så att den läcker in luft mellan lungbladen eller om något kärl blir skadat så att det läcker in blod mellan lungbladen kommer detta leda till att trycket stiger och till slut kommer den drabbade sidan börja att trycka mot hjärtat och till slut kommer hjärtat inte kunna pumpa längre vilket leder till ett mycket svårbehandlat hjärtstopp. Detta är väldigt enkelt åtgärdat genom en dekompressionsnål. Nålen tillåter luft och vätska att komma ut och på så sätt avlastar man det tryck som byggts upp. 

Börja med att räkna till mellanrummet mellan andra och tredje revbenet. Tänkt därefter en linje som går längs bröstvårtan och håll dig utan för denna (mot armen till). Nålen förs in på revbenets överkant. I underkant på revbenen finns båda kärl och nerver varför man aldrig går mot underkanten. Detta är egentligen väldigt enkelt och potentiellt livräddande, men är ändå en avancerad medicinsk åtgärd som kräver träning.

Thoraxförband

Vid skottskador så är det ett så kallat thoraxförband som gäller. Dessa kommer ofta som tvåpack, för både in- och utgångshål. De finns både som oventilerade och ventilerade. Fördelen med ventilerade är att vätska och luft kan komma ut och man på så sätt inte kan få en tryckpneumothorax (läs under dekompressionsnål).

Övrigt

Med kompresser, fixeringslindor och tejp samt så klart handskar och koksalt så kan resterande skador hanteras tämligen väl och sist men inte minst så är en kompressionslinda alltid bra att ha när stukningen väl är framme.

 

Tilbage til blog