Produktserie: Nästuber

Nästuber används på patienter som är medvetandesänkta eller medvetslösa för att säkra luftvägen mot blockering av tungan. Den tolereras bättre än en svalgtub och är lättare att hålla på plats vid transport.

5 produkter