Produktserie: HLR-dockor

Vi har ett brett urval av HLR-dockor. Välj vilken åldersgrupp du ska träna på och du kan därefter välja hur avancerad dockan ska vara. Vi har flera olika tillverkare.

Vuxen dockor

Junior dockor

Baby dockor

Avancerade dockor

Vi har ett brett urval av träningsdockor för HLR. Från enkla versioner till de mest avancerade träningsdockorna. Dockorna är dels indelade i vilket HLR program de riktar sig till - barn eller vuxen och därefter utifrån om det är vanlig HLR, S-HLR, D-HLR eller A-HLR som träningen avser. För det vanliga HLR programmet så kan man använda sig av antingen Little Anne, Little Anne Plus eller Little Anne QCPR. Little Anne lämpar sig bäst om deltagarna ska få ta med sig dockorna hem. Little Anne Plus är portabla men Little Anne QCPR har bättre funktionalitet och hållbarhet. På nästa nivå, dvs D-, och S-HLR lämpar sig minst Little Anne QCPR för gruppövningar och för scenarioträning Resusci Anne QCPR. För barnkurserna på grundnivå passar Mini Baby, Baby Anne och Little Junior QCPR. Samt på avancerad nivå Baby Anne och Resusci Baby QCPR samt Little Junior QCPR och Resusci Junior QCPR.

70 produkter