Produktserie: Syrgasmasker

Syrgasbehandling kan ges genom olika masker som kan ha olika flöden. När minst mängd syrgas behövs så kan en näsgrimma användas. Via näsgrimma ska inte mer än 4 l/min syrgas administreras och man kan då vänta sig att nå 32-36 % syrgas. Nästa steg är en O2-mask (Hudsonmask) där flöden ellan 5-8 liter går att använda som ger en saturation på 40-60 %. Dessa finns även med reservoar (ballong), men kräver då högre flöden då ballongen måste fyllas inför varje andetag, den kräver 10-15 l/min och ger en saturation på 80-90 %. En mer flexibel lösning är en oxymask. Det är en öppen mask vilket innebär att den kan användas både med låga och höga flöden utan risk för koldioxidretention. Den går att använda med flöden under 1 liter upp till över 15 liter och ger då en saturation på mellan 24-90 %. Utöver detta finns även syrgasbehandling med OptiFlow, CPAP och NIV.

6 produkter