Rädda liv med rätt kunskap: Så använder du en tourniquet

Rädda liv med rätt kunskap: Så använder du en tourniquet

En enkel rem kan vara skillnaden mellan liv och död. Lär dig historien bakom tourniqueten och hur denna livräddande enhet används korrekt.

Tourniqueten, eller kärlklämma som den ibland kallas på svenska, har en lång historia som går tillbaka ända till de gamla grekerna. Från slagfält till sjukhus har denna enkla enhet visat sig vara ovärderlig för att förhindra allvarlig blödning och rädda liv. Den fungerar genom att klämma av blodflödet till en skadad extremitet, vilket förhindrar ytterligare blodförlust till dess att medicinsk behandling kan ges. Under åren har designen och materialet i tourniqueten förändrats och anpassats för att bli mer effektiv och enkel att använda. Men oavsett design har den alltid haft samma viktiga uppgift: att stoppa blodförlusten snabbt.

Så sätter du på en tourniquet:
Att korrekt applicera en tourniquet kan rädda liv, men det är viktigt att ha rätt teknik och kunskap.

  1. Förberedelse: Avlägsna kläder eller annat material från det skadade området så att du har full insyn.

  2. Placera tourniqueten:

    • Tourniqueten bör placeras 5-10 cm ovanför skadan, närmare hjärtat. Om skadan är mycket nära en led, placera tourniqueten ovanför leden. Undvik att placera den över fickor där föremål kan påverka effektiviteten.
  3. Spänning och säkerställande:

    • Dra åt remmen så mycket du kan med en hand. Använd sedan vindeln för att dra åt tourniqueten ytterligare. Fortsätt vrida tills blödningen stoppat helt. Fastgör vindeln ordentligt.
  4. Notera tiden: Skriv ner den exakta tiden när tourniqueten sattes på. Detta är avgörande för medicinsk personal senare.

  5. Sök medicinsk hjälp: Ta den skadade till sjukvård omgående. Lämna inte tourniqueten på i mer än två timmar om det går att undvika.

Tänk på att även om tourniquets är effektiva vid kontroll av svår blödning, bör de användas som en sista utväg när andra metoder misslyckas. Det är också viktigt att genomgå praktisk utbildning med en kvalificerad instruktör innan man använder en tourniquet i en nödsituation.

Tillbaka till blogg