Vad är en pocketmask?

Vad är en pocketmask?

Pocketmask används för att ge inblåsningar hos en person som inte andas eller inte andas tillräckligt. Det kan till exempel vara vid ett hjärtstopp när man gör HLR eller vid en drunkning när person har slutat att andas.

Till våra pocketmasker

 

Så här funkar en pocketmask

En pocketmask kommer ofta ihopvikt i antingen i ett hårt plastfodral eller i en styv tygpåse. Den har en del som man sätter mot patienten som är tänkt att täcka näsa och mun och en del som sticker ut där den som ska ge inblåsningarna kan blåsa in luft. Dessa har ofta en backventil, dvs den som ska ga inblåsningar kan blåsa in luft, men det kommer ingen luft tillbaka. Detta är en viktig del av funktionen då den på så sätt minimerar smittrisken av luftburna smittoämnen. Det finns pocketmasker med en så kallad O2-nippel, till den kan man koppla syrgas från en syrgasflaska. Syrgas är en medicinsk gas och får endast ordineras av läkare eller kan ges av annan personal om den har delegering från läkare att ge detta.

 

Så här använder en pocketmask

Pocketmasken har en större del och en mindre del. Den störra delen har lite formen av en triangel. Den lägre raka delen ska sättas precis under nedre läppen på patienten och därefter fäller man ner den så att den även täcker näsan. Du håller den bäst på plats genom att sitta bakom patienten. Sätt båda händerna på vardera sida om ansiktet och ta tag runt käkarna med dina fingrar, flytta därefter upp pekfingrarna så att de är på den nedre kanten av pocketmasken och sätt tummarna vid nässidan. Det brukar vara enklast att korsa tummarna. Nu bör du ha masken på plats. Man blåser därefter in luft genom pipan som sticker ut, låter lungan sjunka ihop och därefter kan man upprepa sin inblåsning.

 

Så här rengör du pocketmasken

De flesta pocketmasker är flergångs och man rengör de olika delarna bäst med et bad med diskmedel och vatten samt de delar som går att torka av med ytdesinfektion.

 

Olika tillverkare

Det finns flera olika tillverkare av pocketmasker. De vi har märkt har hög kvalité är de från Laerdal och de från Ambu.

Tilbage til blog