Kollektion: Immobilisering

Immobilisering innebär att man, ofta, med någon form av hjälpmedel håller den skadade (eller misstänkt skadade) kroppsdelen stilla. Det kan vara allt från brutna fingrar där man kan använda en så kallad splint eller skena till att man behöver immobilisera hela personen med en speciell bår eventuellt då i kombination med en halskrage.

22 produkter