Kollektion: Andning

Både svalgtuber och pocketmasker är lämpliga hjälpmedel vid medvetslöshet så som vid hjärtstopp eller kraftigt sänkt medvetande. Läs mer under svalgtuber om hur och när dessa används.

32 produkter