Kollektion: Kompresser

Det finns två olika sorters kompresser. Dels de som är väldigt tunna, de kan ligga i flera lager. Dessa kan användas exempelvis för rengöring av sår eller viks vanligen ihop och tejpas fast efter blodprovtagning och används då som en sorts plåster. Den andra sorten är mer som en dyna och kallas ofta även sårdyna. Denna modell är fastare och kommer ofta packade en och en. Dessa kan användas som ett stort plåster och tejpas fast med kirurgtejp. Dessa har även en vis absorberande förmåga. De är ofta även täckta av ett glatt material som gör att de inte fastnar i sårytan.

11 produkter