Kollektion: Svalgtuber

Svalgtuber är ofta ett bra hjälpmedel vid inblåsningar vid hjärtstopp. Svalgtubens uppgift är att hålla undan patientens tunga och förhindra den från att falla bak i svalget och på så sätt blockera luftvägen, vilket gör det möjligt att blåsa ner luft i lungorna. Detta minskar även risken för att luft hamnar fel i patientens mage med efterföljande kräkningar/aspiration. Vid hjärtstopp sätts svalgtub under pågående HLR. Rätt storlek fås genom att mäta avståndet mellan patientens mungipa till käkvinkeln. Välj den svalgtub som bäst motsvarar den längden. För in svalgtuben med ”spetsen” uppåt och vrid sen 180 grader så att spetsen pekar mot patientens fötter. Det brukar vara lagom att ha fått spetsen att peka mot patientens fötter när den är införd halvvägs. Fortsätt att föra in svalgtuben tills ”vingarna” vilar mot patientens läppar. Grön och gul är de vanligaste vuxenstorlekarna.

10 produkter