Kollektion: Ögondusch

Om det finns risk för stänkt av frätande eller irriterande ämnen på an arbetsplats har arbetsgivaren en skyldighet att det finns ögondusch tillgängligt då ögonspolning ska starta omedelbart efter olyckan. Enligt arbetsmiljöverket rapporteras det ca 900 ögon- och frätskador per år. Exempel på ämnen som är skadliga för ögon och hud är syror, alkaliska ämnen, vätskor och ämnen med extremt låg eller hög temperatur. Vi erbjuder ett brett sortiment av ögondusch och ögonskölj för din arbetsplats. Gå in under respektive produkt för att få mer information om vilken typ av ögondusch eller ögonskölj som passar just din arbetsplats.

17 produkter