Kollektion: Reflexhammare

Reflexhammare finns i ett flertal olika utföranden beroende på preferens och skola. Vi har valt att ta in Babinski och Taylor. Dessa är de vanligast förekommande i svensk sjukvård. Dessa syftar till att undersöka reflexer hos patienter och de kan även ha tilläggsfunktioner som som att kunna undersöka Babinskireflex, smärta och sensorik.

4 produkter