Vi hjälper dig välja rätt stetoskop!

Vi hjälper dig välja rätt stetoskop!

Stetoskopet kan vara det verktyg många associerar allra mest till vården och det med god anledning. Ett bra stetoskop kan hjälpa en avgöra om en patient måste handläggas akut eller för att på ett smidigt och effektivt sätt kunna bekräfta eller utesluta många sjukdomar och komplikationer.

Till våra stetoskop

Den första bilden många får upp när man tänker på undersökningar då man använder stetoskop är att lyssna på hjärtat. Den klassiska användningen vid hjärtstatus är att lyssna på 4 punkter fram på bröstkorgen där man bäst hör respektive av de 4 klaffarna i hjärtat samt att lyssna på sidan av bröstkorgen under armhålan. Med hjälp av dessa punkter och typ av bi- eller blåsljud man hör kan man upptäcka klaffel, likt förtätningar eller läckage, som kan förklara patientens symtombild. Andra användningsområden för stetoskop är lungstatus där man kan bl.a. bedöma om det föreligger en obstruktiv eller restriktiv sjukdom samt sjukdomsprogress, blodtryckstagning och bukstatus där förmågan att kunna avgöra förekomst eller avsaknad av tarmljud kan innebära en stor skillnad i handläggning av patienten.

Sammanfattningsvis är stetoskopet en av ens bästa vänner i kliniken när det kommer till patientundersökningar och därav betydande att veta vad som är viktigt att tänka på när man ska köpa sitt första.

Olika stetoskop har olika användningsområden och begränsningar. Nedan kan du läsa om de olika Littmann stetoskopen och vilka deras användningsområden är.

Littmann Classic II Paediatric

Detta är ett stetoskop som lämpar sig allra bäst för de minsta av patienter. Detta stetoskop med mindre bröststycke är ämnat för auskultation av pediatriska och neonatala patienter och är därför bäst om man jobbar inom barnsjukvården.

Littmann Classic III

Ett perfekt stetoskop med dubbelsidigt membran, som används av de flesta kliniker, och kan användas för såväl vuxna som pediatriska patienter. Detta skulle jag rekommendera om man köper sitt första stetoskop då detta fungerar för allmänmedicinska undersökningar och därav har ett tämligen generellt och brett användningsområde. Jämfört med Littmann Classic II har denna modell en uppdaterad slang som både är enklare att rengöra pga. tåligheten mot alkohol och hudfetter samt mindre risk för fläckar.

Littmann Cardiology IV

Ett specialutformat stetoskop med dubbelsidigt membran, som främst används av hjärtläkare pga. den exceptionella akustiska upplösningen av hjärtljuden. Detta stetoskop lämpar sig bäst för kardiologer, hjärtintensiven, intensivvårdsavdelningen och för personal som jobbar med kritiskt sjuka patienter där akustik av kvalitet är essentiell. Denna skiljer sig från Littmann Classic III då bröststycke och klocka är bredare och djupare på denna modell, vilket gör stetoskopet känsligare för ljud av såväl hög som låg frekvens, samt slang med dubbellumen.

Littmann Master Cardiology

Det som skiljer detta stetoskop från Littmann Cardiology IV är att detta endast har ett flytande membran med vilket man kan höra olika frekvenser med genom att variera trycket med bröststycket, jämfört med att behöva vända på det. Lätt tryck ger lågfrekventa ljud, medan ett starkare tryck ger högre frekvenser. Stetoskopet har även ett dubbellumen, vilket minskar gnidningsljud.

Littmann CORE

Detta är ett så kallat digitalt stetoskop där man kan variera mellan förstärkta och analoga lyssningslägen under undersökningar. Med detta kan man själv justera volymen för det man auskulterar och även spara ned ljuden i efterhand i sitt bibliotek för att följa sjukdomsprogression eller utbildning. Detta stetoskop kan användas med programvara på både Android- och iOS-enheter.

För att sammanfatta är alla nämnda stetoskop av hög kvalitet, men lämpar sig olika för olika syften. Det går även att välja mellan ett urval av färger där jag rekommenderar att välja någon rolig färg man gillar och som även står ut lite för att minska risken att blanda ihop det med kollegor. En annan viktig sak att tänka på när man investerar i ett stetoskop är att se till att köpa det från en auktoriserad återförsäljare då det även förekommer lågkvalitativa kopior på marknaden. Detta då du oftast får en garanti på några år som du kan förlita dig på och eftersom stetoskop ofta kostar mellan 1500–3000 kr så det skulle vara synd att köpa en knock-off för de pengarna. Majoriteten av stetoskop är av hög kvalitet och gjorda för att hålla i många år så även om priset verkar högt första gången man köper ett är det en värd investering.

Till våra stetoskop

Tilbage til blog