Kollektion: Handlingsplaner

Handlingsplanerna är framtagna av Svenska HLR rådet vilket bland annat består kardiologer (hjärtläkare) och är baserade på befintlig evidens för hur HLR ska utföras. Handlingsplanerna kan dels finnas som stöd vid övning, men även som stöd i skarpa situationer så som på akutrummen på akutmottagningar.

8 produkter