Kollektion: CODAN

CODAN är ett ledande företag inom medicinteknik som har funnits sedan början av 1900-talet. Företaget grundades i Schweiz av en grupp ingenjörer som hade en passion för att utveckla innovativa produkter som skulle förbättra vården för patienter. Företaget har vuxit från att bara tillverka läkemedel till att även producera medicinsk utrustning.

CODAN har ett brett sortiment av medicinsk utrustning som sträcker sig från diagnostiska system till behandlingsprodukter och är en av de ledande tillverkarna av medicinsk utrustning som används världen över. Deras produkter är speciellt utformade för att möta de höga kraven som ställs på modern medicinsk utrustning. Deras produkter är kända för att vara säkra, korrekta och hållbara.

CODAN har ett stort utbud av produkter som inkluderar diagnostiska system som EKG-maskiner, ultraljudsmaskiner, respiratoriska system, kirurgiska system, sjukgymnastisk utrustning, övervakningssystem, medicinska förbrukningsvaror och läkemedel. De har även ett brett utbud av behandlingsprodukter som inkluderar blodtrycksmätare, glukosmätare, pulsmätare, oximetrar och spirometrar.

CODAN är ett företag som ständigt strävar efter att leverera innovativa produkter som möter de höga kraven som ställs på modern medicinsk utrustning. Företaget har ett brett sortiment av produkter som är kända för att vara säkra, korrekta och hållbara, och som används världen över.

1 produkt