Kollektion: Bröstkorgsskador

Skador på bröstkorgen eller thorax om det även kallas innebär andra typer av risker än skador på andra delar av kroppen. Bland annat så kan man få något som kallas övertryckspneumothorax (kallas även ventilpneumothorax) och hemothorax. Övertryckspneumothorax innebär att lyft fylls på utanför lungan in i lungsäcken, men att den inte har någonstans att ta vägen. Detta leder i sin tur till att hjärtat pressas ihop och inte kan pumpa blod, vilket till slut leder till ett hjärtstopp. Thoraxförband tillåter luft att komma ut, men inte åka tillbaka in igen. På samma sätt kan vätska och blod ansamlas och leda till samma typ av problem. Även här tillåter thoraxförband vätska och blod att komma ut. Dessa förband är potentiellt livräddande vid skottskador mot bröstkorgen.

6 produkter