Collection: Pen lights

Pen lamps are a central tool in the medical field, above all for their compactness and efficiency as a light source. These small, portable lights are designed to be as easy to use as a regular pen, making them ideal for a variety of medical applications. They are usually powered by batteries and use LED technology to provide a strong, concentrated beam of light, which is essential for detailed examinations and procedures.

In medicine, penlights are frequently used to examine patients' eyes, ears, nose and throat. They are especially valuable in situations where mobility and precision are necessary, such as during neurological examinations and when assessing pupillary response. The penlight's small size allows healthcare professionals to easily carry it in their pocket or on a name tag, ensuring it is always at hand when needed.

The models of penlights used in healthcare vary in brightness and battery life, and some are designed to be disinfected between uses. Many are also equipped with clips for easy attachment to clothing or medical equipment. It is important that the penlights are reliable and of high quality to support accurate medical assessments and treatments.

14 products

Inom medicinen används pennlampor frekvent för att undersöka patienters ögon, öron, näsa och hals. De är särskilt värdefulla i situationer där rörlighet och precision är nödvändig, som under neurologiska undersökningar och när man bedömer pupillresponsen. Pennlampans lilla storlek tillåter vårdpersonal att enkelt bära den med sig i fickan eller på ett namnskylt, vilket säkerställer att den alltid är till hands när den behövs.

Modellerna av pennlampor som används inom sjukvården varierar i ljusstyrka och batteritid, och vissa är utformade för att kunna desinficeras mellan användningarna. Många är även utrustade med klämmor för enkel fastsättning på kläder eller medicinsk utrustning. Det är viktigt att pennlamporna är tillförlitliga och av hög kvalitet för att stödja noggranna medicinska bedömningar och behandlingar.