Collection: Benchmade

Benchmade Knife Company , founded in 1988, has established itself as a pioneer in the innovative design and manufacture of high quality knives. Based in Oregon, USA, Benchmade is known for its commitment to quality and precision, which is reflected in their extensive line of knives and tools.

Benchmade stands out in the industry thanks to its patented AXIS® locking technology , which offers increased security and ease of use. The company's products target a range of users, including outdoor enthusiasts, military and law enforcement, as well as everyday users who value durability and function.

The company's commitment to innovation is evident in their diverse range, which includes folding knives, fixed blades, and specialty knives designed for specific uses. Every Benchmade knife is the result of careful design and manufacturing, using the highest quality materials to ensure long durability and performance.

Benchmade is also known for its environmental and social responsibility. They have a dedicated recycling policy for their products and support various community projects and charities.

8 products

 Benchmade står ut i branschen tack vare sin patenterade AXIS®-låsteknik, som erbjuder ökad säkerhet och smidig användning. Företagets produkter riktar sig till en rad användare, inklusive utomhusentusiaster, militär och polis, samt vardagsanvändare som uppskattar hållbarhet och funktion.

Företagets engagemang för innovation syns i deras varierade sortiment, som inkluderar fällknivar, fasta blad, och specialknivar designade för specifika användningsområden. Varje Benchmade-kniv är ett resultat av noggrann design och tillverkning, med material av högsta kvalitet som garanterar lång hållbarhet och prestanda.

Benchmade är även känt för sitt miljö- och samhällsansvar. De har en dedikerad återvinningspolicy för sina produkter och stöder olika samhällsprojekt och välgörenhetsorganisationer.